Bàn mát RTC-180SDA-ML

Dòng tủ lạnh và tủ đông Hoshizaki mới có đủ các tính năng của các quầy tiêu chuẩn và quầy ẩm thực 1: 1, có sẵn dưới dạng tủ lạnh hoặc tủ đông với hai hoặc ba cửa.

Hỏi kỹ thuật Hỏi báo giá