Bàn mát cánh kín RT-186MA-SSG

Tủ lạnh kính cửa lùa là thiết bị hiệu quả vừa lưu trữ, quản lý nguyên liệu bên trong, vừa tiết kiệm diện tích.

Hỏi kỹ thuật Hỏi báo giá