Vòi phun tráng Berjaya BJY-PRS

Áp lực phun cao

Độ bền cao

Sử dụng dễ dàng thuận tiện

Hỏi kỹ thuật Hỏi báo giá
Danh mục: