Hệ Thống Gas Công Nghiệp

Hệ thống cung cấp gas công nghiệp thường có các thiết bị chính sau:

  • Thiết bị tồn trữ gas (bồn chứa, chai chứa)
  • Đường ống dẫn (ống thép Carbon, ống đồng, ống mềm chuyên dụng, ống cao su hoặc nhựa chuyên dụng)
  • Van điều áp
  • Các van khóa và van điều khiển
  • Đơn vị thi công: Á Âu Catering
Hỏi kỹ thuật Hỏi báo giá